Skip navigation
footer

Certificeringen Kuiper Loodgietersbedrijf

Om onze klanten te garanderen dat onze organisatie en werkwijze voldoen aan vastgelegde milieu-, kwaliteits- en veiligheidsnormen, hebben we extra stappen ondernomen.

Kuiper Loodgietersbedrijf in Zwolle - VCA gecertificeerdvca gecertificeerd loodgieter zwolle logo

Certificeringbureau SPEN heeft ons het VCA-certificaat verleend. Dit VCA-certificaat geeft garanties voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Het VCA certificaat is specifiek voor ons werk op het gebied van installatiewerkzaamheden water, gas, riolering en aanbrengen van dakbedekking.

Het systeem van werken door VCA is ontstaan uit de petro-chemische industrie, waar grote risico's en terugkerende situaties van ongevallen in kaart werden gebracht in een systematiek. Hiervan kunnen wij en U nu de voordelen plukken!

vca certificaatOm dit certificaat te kunnen verkrijgen zijn alle werkwijzen vastgelegd en goedgekeurd. Alle apparatuur is goedgekeurd en wordt periodiek herkeurd. Gedurende een lange aanloopperiode zijn we intensief begeleid door Paul Gerlagh, een zelfstandig hoger veiligheidskundige.

Onze monteurs zijn via training en procedures in staat een taak-risico analyse te maken. Dit is om te voorkomen dat schade optreedt aan gezondheid, milieu en eigendommen. Zij worden voorzien van gekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarbij zijn zij getraind om 'bijna-ongevallen' te herkennen en rapporteren.

VCA voorziet daarbij in controle en vastlegging van de vereiste vergunningen, vakopleidingen en certificaten voor EHBO en brandbestrijding.

Milieuzorg is nu niet meer afhankelijk alleen van goedwillendheid, maar wordt door VCA ook vastgelegd in procedures: de gehele keten is in beeld gebracht en geoptimaliseerd.

VCA voorziet in vastleggen van keuring en periodieke herkeuring van al onze apparatuur als handgereedschap, steigers, voertuigen e.d.

kenteq erkend leerbedrijf zwolle logoKuiper Loodgietersbedrijf in Zwolle - een door KENTEQ erkend leerbedrijf

We zijn bevoegd leerlingen op te leiden op de volgende vakgebieden:

  • Servicemonteur Installatietechniek
  • Onderhoudsmonteur Installatietechniek
  • Montageassistent Installatietechniek
  • Installatiemonteur Utiliteit
  • Installatiemonteur Woningbouw
  • Installatiemonteur specialisatie Dakbedekkingen
  • Assistent Installatiemonteur verwarmingstechniek
  • Assistent Installatiemonteur specialisatie Dakbedekkingstechniek

Kuiper Loodgietersbedrijf in Zwolle - lid van UNETO-VNI

Al het werk van Kuiper Loodgietersbedrijf in Zwolle wordt verricht volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven van UNETO-VNI. Hierin zijn o.a. de wederzijdse verplichtingen, toetsingscriteria, garantie, aansprakelijkheid en arbitrage in geval van geschillen vastgelegd.

"U kunt van ons gegarandeerd
hoge kwaliteit verwachten,
omdat wij werken met

Onze werkwijze is dus vastgelegd en wordt
door externe bedrijven
gecontroleerd!"
 

Klantenservice